Välkommen till Face the FACS

lära sig om ansiktsuttryck 🧠

en webbplats med utbildningsresurser för konstnärer, forskare och teknikpionjärer

-av Melinda Ozel

Kom i kontakt med grunderna.

gratis referenser till uttryck *  gratis Informationsinlägg.

Bortom grunderna. Specialiserade referenser och forskning.

premium referenser till uttryck *  premium Informationsinlägg.

EXPERIENCE & EXPERTISE

Trusted by industry leaders

Connecting with top brands in film, game, & tech to deliver global team training and consulting services on all things face-related.

Melinda Ozel - clients May 2020 - May 2022