M-B-P bilabiální visémy

Všichni máme asymetrii ve výrazu. Mnohé z těchto asymetrií lze pozorovat během řeči. Konkrétní příklad: Když se naše rty tisknou k sobě a vytvářejí hlásky M, B a P, běžně vidíte, že jedna strana obličeje (rty, nos atd.) je tažena více než druhá. 👄

Na tomto videu si všimněte, jak jsou nos a rty dominantně staženy směrem doprava (obrazovka vpravo):

Využitím těchto nuancí (a někdy i ne až tak nuancí) lze vytvořit věrohodnější digitální lidi a animované postavy. Lze je také použít k dekódování nebo vylepšení deepfakes.

Všichni máme různé stupně a vzorce asymetrie podpisu. Jednoduché a jemné použití asymetrie může vaši animaci a 3D postavy posunout na vyšší úroveň.