Viseme & Speech referensguide

Välkommen till Viseme & Speech referensguide! Den Viseme & Speech referensguide är en visuell guide till engelska ljud för personer som arbetar med talanimering.

Saker att notera:

  • Det här bladet är tänkt att gå mer på djupet än den Viseme Cheat Sheet; kommer den att gå längre än de grundläggande fonemen och täcka viktiga konsonantblandningar samt några populära engelska ord.
  • Varje visem är variabelt. Medan vissa visem har fasta egenskaper som krävs för mekanisk produktion (t.ex. b/p/m kräver alltid att läpparna stängs), varierar de ansiktshandlingar som krävs för varje visem beroende på många faktorer, inklusive - men inte begränsat till - individuella ansiktsdrag och talkontext.
  • Den här guiden kommer att innehålla en blandning av poserade bilder och bilder från naturligt tal. Varje enskilt exempel kommer att anges.

grundläggande konsonanter

neutral / tyst

inget ljud, avslappnad

neutral / sil

b / p / m

VIKTIGT: /b/ och /p/ kräver att läpparna delas efter den första läppstängningen för att driva fram luft för det plosiva ljudet.

b

som i buccinator

ställd

bilabial, plosiv, stämd
realtid, sedan slowmo

p

som i put

ställd

bilabial. plosivstumma
realtid, sedan slowmo

m

som i masseter

ställd

bilabial, nasal, stämd
realtid, sedan slowmo

ʧ / ʤ / ʃ / ʒ

Vänligen prenumerera för att se detta innehåll.