Squishy ansikten & uttryck

Ansiktsvolymförändringar + Ansiktsuttryck Referens

Ansiktsvolym varken skapas eller förstörs.

 

När vi gör ansiktsuttryck trycker våra muskler ihop eller drar isär de omgivande mjuka vävnaderna i ansiktet (andra muskler, hud, fett). Dessa manipulationer skapar djupförändringar. När ett område fylls på blir följden att ett annat område tunnas ut. Uttryck i en 3D-karaktär kan se oförklarligt felaktiga ut när sådana djupförändringar inte tas med i beräkningen.